Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk annak, hogy érdeklődést mutattak vállalkozásunk iránt. A Szűcs Mihály EV menedzsmentjében különösen fontos az adatvédelem. A Szűcs Mihály EV internetes oldalainak használata személyes adatok nélkül is lehetséges; azonban, ha egy adatalany speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni honlapunkon keresztül, szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozásra nincs törvényi alap, akkor általában az érintett adta meg a hozzájárulást.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának feldolgozása mindig összhangban van az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelmi előírásokkal összhangban. a Szűcs Mihály EV. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az összegyűjtött, felhasználott és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Továbbá az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatják azokról a jogairól, amelyekre jogosultak.

Az adatkezelőként a Szűcs Mihály EV számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a honlapon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitel azonban elvileg biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantált. Emiatt minden adatalany szabadon továbbíthatja személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Szűcs Mihály EV adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a lakosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg szeretnénk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ. Az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy olyan azonosítóra hivatkozva, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, fiziológiai, fizikai, fiziológiai, e természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Adatkezelő

  Az érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy művelet, amely személyes adatokon vagy személyes adatok halmazain történik, akár automatizált eszközökkel, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, szervezéssel, strukturálással, tárolással, adaptálással vagy átalakítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése, annak érdekében, hogy a jövőben korlátozzák azok feldolgozását.

 • e) Profilozás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok használatával kapcsolatos személyes adatok felhasználását jelenti, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pseudonimitás

  Az álnevezés a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok már nem adhatók meg egy adott adatalanynak további információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy az ilyen kiegészítő információkat külön tartják, és technikai és szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak, hogy biztosítsák a szükséges adatokat. hogy a személyes adatokat nem azonosítják egy azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 • g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

  Az adatkezelő vagy a feldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésre vonatkozó konkrét kritériumokat az uniós vagy tagállami jog határozhatja meg.

 • h) Processzor

  A feldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat az adatkezelő nevében dolgozza fel.

 • i) Címzett

  A címzett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat közzé teszik, akár harmadik fél, akár nem. Azonban az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami jognak megfelelően egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezetteknek; ezen adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljai szerint.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, a feldolgozó és a személy, aki az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok feldolgozására.

 • k) beleegyezés

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű adat az érintett kívánságaira, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen jóváhagyó intézkedéssel egyetért azzal, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák. .

2. A vezérlő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében az adatkezelő:

Szűcs Mihály EV

Damjanich utca 4

7400 Kaposvár

Magyarország

Telefon: +36 82 311 000

E-mail: info@redonybolt.com

Honlap: www.kaposvarklima.hu

3. Cookie-k

A Szűcs Mihály EV internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket számítógépes rendszerben tárolnak egy internetböngésző segítségével.

Számos internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie ID-t. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők az adott internetböngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a látogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az egyes böngészők böngészőit más internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy egyedi internetböngésző az egyedi cookie-azonosító segítségével felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a Szűcs Mihály EV felhasználóbarátabb szolgáltatásokat biztosíthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítások nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a fent említettek szerint felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy a felhasználók könnyebben használhassák honlapunkat. A cookie-kat használó webhely-felhasználónak pl. Nem kell minden alkalommal hozzáférési adatot megadnia, amikor a webhelyet elérik, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie-t a felhasználó számítógépes rendszerén tárolja. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-je az online boltban. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél a virtuális bevásárlókosárba sütött.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá, a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngésző vagy más szoftver segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az adatalany deaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, nem minden webhely funkciója teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Szűcs Mihály EV honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a honlapot. Ez az általános adat és információ a kiszolgáló naplófájljaiban tárolódik. Az összegyűjtött lehet (1) a böngésző típusai és a használt verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a webhely, ahonnan a hozzáférési rendszer eléri a honlapunkat (ún. (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) bármilyen más hasonló adat és információ, amelyet az informatikai rendszereink elleni támadások esetén lehet használni.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Szűcs Mihály EV nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ez az információ szükséges ahhoz, hogy (1) honlapunk tartalmát helyesen szállítsuk, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk információs technológiai rendszereink és webhelytechnológiánk hosszú távú életképességét és (4) a bűnüldöző hatóságoknak biztosítani kell a bűnvádi eljáráshoz szükséges információkat a számítógépes támadás esetén. Ezért a Szűcs Mihály EV statisztikailag anonim módon gyűjtött adatokat és információkat elemez, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális védelmének szintjét.

5. Kapcsolat lehetőség a honlapon keresztül

A Szűcs Mihály EV honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors elektronikus kapcsolattartást vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolattartó űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelőnek az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat tárolják az érintettnek történő feldolgozás vagy kapcsolatfelvétel céljából. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

6. Személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalany személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy rendeletekben adják meg, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolódnak vagy törlődnek.

7. Az érintett jogai

 • a) A megerősítés joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett az említett megerősítési jogot igénybe kívánja venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult legyen arra, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen személyes adatairól, és ezen információk egy példányát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak az alábbi információkhoz:

  • a feldolgozás céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzetteket vagy a címzettek kategóriáit, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeit;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszak, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha nem lehetséges, az adott időszak meghatározására használt kritériumok;
  • az adatkezelőtől a személyes adatok kijavítását vagy törlését, illetve az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását vagy az ilyen feldolgozás ellen kifogást emelő jog meglétét;
  • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem gyűjtik az érintettről, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikáról, valamint a jelentősége és várható következményei. ilyen adatfeldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van arra, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett az ilyen hozzáférési jogot kívánja igénybe venni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítés joga

  Minden adatalany az európai jogalkotó által biztosított jogot, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül szerezze be az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás célját, az érintett jogosult arra, hogy hiányos személyes adatokat töltsön be, beleértve a kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az érintett jogorvoslati jogot kíván gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlés joga (az elfelejtett jog)

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül törli az őt érintő személyes adatokat, és az adatkezelő köteles a személyes adatok törlését indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll: mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célok tekintetében.
  • Az adatalany visszavonja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti adatfeldolgozást, és az adatfeldolgozásnak nincsenek kényszerítő indokai, vagy az adatalany kifogásolja a feldolgozást a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerint.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettség betartása érdekében, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fent említett okok valamelyike ​​érvényes, és az érintett kívánja a Szűcs Mihály EV által tárolt személyes adatok törlését, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Szűcs Mihály EV munkatársa haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet azonnal betartsák.

  Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozza, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatok törlésére, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a másikat. az adatkezelők, akik az érintett által az adatkezelők által kért személyes adatokat törlik az ilyen személyes adatok bármely linkjére vagy másolatára vagy másolására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Szűcs Mihály EV munkatársai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó az adatkezelőtől megszüntesse a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak valamelyike ​​érvényes: \ t

  • A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette a használatuk korlátozását teszi lehetővé.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek azokat a jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez kell megkövetelnie.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, amíg meg nem állapítják, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett jogait.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a Szűcs Mihály EV által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Szűcs Mihály EV munkatársa gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatátvitel joga

  Minden adatalanynak joga van az európai jogalkotó által biztosított, az általa kezelt személyes adatok fogadására, amelyet az adatkezelőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában kaptak. Jogosult, hogy ezeket az adatokat akadálytalanul továbbítsa egy másik adatkezelőnek azon adatkezelőtől, amelyre a személyes adatokat szolgáltatták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés, és a feldolgozás automatizált módon történik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges a közérdekű feladat elvégzéséhez vagy az adatkezelőhöz rendelt hatósági hatáskör gyakorlásához.

  Továbbá az adatátvitelhez való jogának gyakorlása során a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az érintettnek joga van arra, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és ha ezt nem teszik meg, hátrányosan befolyásolja mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Szűcs Mihály EV bármely alkalmazottjával.

 • g) tiltakozás joga

  Minden adatalany jogosult arra, hogy az európai jogalkotó által az adott helyzetre vonatkozó okokból bármikor kifogást emeljen az őt érintő személyes adatok feldolgozására, amely az e) vagy f) ponton alapul. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilozásra is.

  A Szűcs Mihály EV már nem kezeli a személyes adatokat a kifogás esetén, kivéve, ha bizonyíthatunk olyan kényszerítő, törvényes indokokat a feldolgozásra, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a nyilvántartásba vétel, a jog érvényesülése vagy védelme érdekében. jogi követelések.

  Ha a Szűcs Mihály EV feldolgozza a személyes adatokat közvetlen marketing célból, az érintettnek jogában áll bármikor kifogást emelni az őt érintő személyes adatok feldolgozására. Ez a profilozásra vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany a Szűcs Mihály EV-t a közvetlen marketing célú feldolgozás ellen kifogásolja, a Szűcs Mihály EV már nem dolgozza fel a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a Szűcs Mihály EV által az őt érintő személyes adatok feldolgozására tudományos vagy történelmi kutatási célokra, illetve statisztikai célokra a cikknek megfelelően. A GDPR 89. cikkének (1) bekezdése, kivéve, ha a feldolgozás a közérdek érdekében végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlásához az érintett kapcsolatba léphet a Szűcs Mihály EV bármely alkalmazottjával. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben ingyenes, és a 2002/58 / EK irányelv ellenére az automatizált eszközökkel szembeni kifogásolási jogát technikai előírások alkalmazásával használja fel.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó által biztosított jog ne legyen kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat, ideértve a profilalkotást is, amely joghatásokat ró rá, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt, amennyiben a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezett az uniós vagy tagállami jog alapján, amelyre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén meghatározza az adatkezelőt. az adatalany jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedések meghozatala, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulása.

  Ha a határozat (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett beleegyezésén alapul, a Szűcs Mihály EV megfelelő intézkedéseket hajt végre. az adatalany jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való joga, álláspontjának kifejezése és a határozat vitatása.

  Ha az érintett az automatizált egyéni döntéshozatali jogokat kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a Szűcs Mihály EV bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden adatalanynak jogában áll, hogy az európai jogalkotó bármikor visszavonja beleegyezését személyes adatainak feldolgozására.

  Ha az érintett az engedély visszavonására vonatkozó jogát kívánja gyakorolni, bármikor kapcsolatba léphet a Szűcs Mihály EV munkatársaival.

8. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a honlapon a vezérlő rendelkezik a vállalati Facebook integrált összetevőivel. A Facebook egy szociális hálózat.

A szociális hálózat az interneten, egy online közösségben található társadalmi találkozók helye, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és kommunikáljanak egy virtuális térben. A szociális hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi, hogy a szociális hálózati felhasználók magukba foglalhassák a privát profilok létrehozását, a fényképek feltöltését és a hálózatot a barátok kérésein keresztül.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül lakik, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes weboldal egyes oldalaihoz tartozó hívásokkal, amelyeket a vezérlő működtet, és amelybe egy Facebook-összetevő (Facebook plug-inek) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri, hogy töltse le a Facebook-os megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése elérhető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen. A technikai eljárás során a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy az érintett milyen webhely-aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebook-on, a Facebook a honlapunkon való minden hívás során észleli az érintettet – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára -, hogy melyik internetes oldalunk melyik alhelye az oldalt az érintett látogatta meg. Ezt az információt a Facebook komponensen keresztül gyűjtik össze, és az érintett érintett Facebook fiókjához társítják. Ha az érintett a webhelyünkre integrált Facebook gombok valamelyikére kattint, például a “Like” gombra, vagy ha az érintett az észrevételt benyújtja, akkor a Facebook megegyezik az adatokkal az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook-összetevőn keresztül mindig megkapja az adatalany honlapján történő látogatásáról szóló információkat, amikor az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookon a weboldalunkra történő hívás idején. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett érintett-e a Facebook összetevőre, vagy sem. Ha az ilyen adatátvitel a Facebookra nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy kijelentkezik a Facebook-fiókjából, mielőtt weboldalunkra történő hívást kezdeményeznénk.

A Facebook által közzétett adatvédelmi iránymutatás, amely elérhető a https://facebook.com/about/privacy/ címen, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebookon történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról. Emellett azt is elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállításokat kínál az érintett magánéletének védelmére. Ezen túlmenően különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel Facebookra történő eltávolítását. Ezeket az alkalmazásokat az adatalany felhasználhatja az adatátvitel Facebookra történő kiküszöbölésére.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (anonimizációs funkcióval)

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőt (anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedéséről szóló adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között összegyűjti azokat az adatokat, amelyekről egy személy érkezett (az ún. Referrer), melyik aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést főleg webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics összetevője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A webanalitika a Google Analytics segítségével a vezérlő az “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással az adatalany internetes kapcsolatának IP-címe megszűnik a Google által, és névtelenné válik, amikor az Európai Unió valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államának webhelyeire jutunk.

A Google Analytics összetevő célja a forgalom elemzése a weboldalunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak az internetes oldalunk használatához.

A Google Analytics cookie-t helyez az adatalany informatikai rendszerébe. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk használatának elemzését. Ennek az internetes oldalnak az egyes oldalainak egyikének hívása, amelyet a vezérlő működtet, és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, az adatalany informatikai rendszerének böngészője automatikusan az adatokat továbbítja az Google Analytics összetevő az online hirdetés és a jutalékok elszámolása céljából a Google számára. Ennek a technikai eljárásnak a során a vállalati Google megszerzi a személyes adatok ismeretét, például az érintett IP-címét, amely többek között szolgál a Google számára, hogy megértse a látogatók eredetét és a kattintásokat.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az érintett által a webhelyünk látogatásainak gyakorisága. Az internetes oldalunk minden látogatásával az ilyen személyes adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az internetböngésző ilyen módosítása megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson fel az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők egy webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által generált adatgyűjtéssel, amely a webhely használatához kapcsolódik, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok kizárásának lehetőségéhez. . Ebből a célból az érintettnek a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt kell letöltenie a böngésző bővítményét, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaira vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-be. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany információs rendszerét később töröljük, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen szerezhetők be. html. A Google Analytics a következő linken található meg: https://www.google.com/analytics/.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő beépítette a Google Remarketing szolgáltatásokat. A Google Remarketing a Google AdWords egyik jellemzője, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg az internetes felhasználóknak, akik korábban a vállalati internetes oldalon tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetést hozzon létre, és ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdekelt internetes felhasználók számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózatán vagy más weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak és megfelelnek az internetes felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít fel az érintett informatikai rendszerében. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatójának felismerését, ha egymást követő weboldalakat hív meg, amelyek szintén a Google hirdetési hálózat tagja. Minden olyan internetes oldal hívásakor, amelyen a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja a Google-t. A technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP-címét vagy szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődéssel kapcsolatos hirdetések beillesztésére használ.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, pl. Az érintett által látogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az Amerikai Egyesült Államokban a személyes adatokat, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett, mint fentebb említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását a felhasznált webböngésző megfelelő kiigazításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az internetes böngésző ilyen módosítása megakadályozná a Google-t abban, hogy cookie-t állítson fel az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők egy webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google által az érdeklődésen alapuló hirdetés ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell adnia a kívánt beállításokat az érintett által használt internetböngészőben.

A Google további adatait és a tényleges adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet letölteni.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a honlapon a vezérlő beépítette a Google AdWords-et. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjainak és a Google hirdetési hálózatának. A Google AdWords lehetővé teszi, hogy a hirdető előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési eredményei csak akkor jelennek meg, ha a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény lekéréséhez. A Google Hirdetési Hálózatban a hirdetéseket a megfelelő weboldalakon egy automatikus algoritmus segítségével terjesztik, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek webhelyein és a keresőmotor Google keresőmotor eredményeinek beillesztésével, valamint a harmadik féltől származó hirdetések beillesztésével honlapunkon.

Ha egy adatalany Google hirdetésen keresztül ér el webhelyünket, akkor az adatalany információs technológiai rendszerén átkonvertáló cookie kerül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják fel az érintett azonosítására. Ha a cookie lejárt, a konverziós cookie-t arra használják fel, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalak, pl. A konverziós cookie-n keresztül mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki elérte-e az AdWords hirdetését a webhelyünkön, eladta-e az értékesítést, azaz végrehajtotta vagy megszüntette volna az áruk értékesítését.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google használja webhelyünkre vonatkozó látogatási statisztikák létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetéseken keresztül szolgáltatott felhasználók számát, hogy megbizonyosodjanak az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy sikertelenségéről, és optimalizálják AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. Az érintett által látogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az Amerikai Egyesült Államokban a személyes adatokat, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felek részére továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy a weboldalunkon a cookie-kat a fentiek szerint, a használt internetböngésző megfelelő beállításával megakadályozzák, és így tartósan tagadja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google-t abban, hogy konverziós cookie-t helyezzen az érintett információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdekeltségi alapú hirdetésére. Ezért az érintettnek hozzáférnie kell az összes böngészőhöz a www.google.de/settings/ads linkhez, és állítsa be a kívánt beállításokat.

A Google további adatait és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet letölteni.

12. Az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a honlapon a vezérlő integrált összetevői vannak a szolgáltatás Instagram-nak. A Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más szociális hálózatokban történő terjesztését.

Az Instagram által nyújtott szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország.

Az internetes oldal egyéni oldalának egyik hívásával, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy Instagram-összetevő (Insta gomb) került beépítésre, az adatkezelő informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri a Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének megjelenítésének letöltéséhez. Ennek a technikai eljárásnak a során az Instagram tudatában van annak, hogy a honlapunkon milyen aloldalakat látogattak meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagram-on, az Instagram minden webhelyünkre híváskor észleli az érintettet – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára -, hogy melyik internetes aloldalunk az oldalt az érintett látogatta meg. Ezt az információt az Instagram-összetevőn keresztül gyűjtik össze, és az érintett érintett Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az érintett az egyik webhelyünkre integrált Instagram gomb megnyomására kattint, akkor az Instagram megegyezik az adatokkal az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Instagram az Instagram-összetevőn keresztül kap információt arról, hogy az érintett látogatta meg honlapunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezik Instagram-ba a webhelyünkre történő hívás időpontjában. Ez függetlenül attól, hogy a személy rákattint-e az Instagram gombra vagy sem. Ha az ilyen adatküldés Instagram-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik az Instagram-fiókjából, mielőtt a webhelyünkre történő hívást kezdeményeznénk.

További információkat és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseit a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen lehet letölteni.

13. A Pinterest alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a honlapon a vezérlő rendelkezik a Pinterest Inc. integrált komponenseivel. A Pinterest egy úgynevezett szociális hálózat. A szociális hálózat egy internetes társadalmi találkozóhely, egy olyan online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak és egymással kölcsönhatásba lépjenek. A szociális hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati információkat szolgáltasson. A Pinterest lehetővé teszi a szociális hálózat felhasználóinak, hogy többek között képgyűjteményeket és egyedi képeket, valamint a virtuális táblák (úgynevezett csapok) leírásait tegyék közzé, amelyeket a többi felhasználó (ún. kommentálta.

A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. emelet, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal egy-egy oldalára, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy Pinterest komponens (Pinterest plug-in) integrálva lett, az internetes böngésző az érintett adatátviteli rendszerében automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Pinterest-összetevőt a megfelelő Pinterest komponensről. További információk a Pinteresten a https://pinterest.com/ címen érhetők el. A technikai eljárás során a Pinterest megismeri, hogy az érintett melyik aloldalát látogatja meg.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Pinteresten, a Pinterest minden olyan hívás esetén észleli, hogy az érintett az internetes oldalunkon – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartama alatt – melyik internetes aloldalát. az oldalt az érintett látogatta meg. Ezt az információt a Pinterest komponensen keresztül gyűjtötték össze, és az érintett érintett Pinterest fiókjához társítják. Ha az érintett az egyik Pinterest gombjára kattint, integrálva van a honlapunkra, akkor a Pinterest ezt az információt az érintett személy személyes Pinterest felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja a személyes adatokat.

A Pinteresten keresztül a Pinterest tájékoztatást kap arról, hogy az érintett meglátogatta honlapunkat, feltéve, hogy az érintett a bejelentkezéskor a Pinteresten jelentkezik be a Pinteresten. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint a Pinterest összetevőre vagy sem. Ha az ilyen adatátvitel a Pinterestre nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy kijelentkezik a Pinterest fiókjából, mielőtt a weboldalunkra történő hívást kezdeményeznénk.

A Pinterest által közzétett adatvédelmi iránymutatás, amely elérhető a https://about.pinterest.com/privacy-policy címen, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Pinterest által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról.

14. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 (1) világít. a GDPR a feldolgozási műveletek jogi alapja, amelyhez egy adott feldolgozási célhoz hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az érintett az érintett, mint például, amikor a feldolgozási műveletek az áruk szállításához vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, a feldolgozás a következő: a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. A cégünk jogi kötelezettséggel rendelkezik, amellyel a személyes adatok feldolgozására van szükség, mint például az adózási kötelezettségek teljesítése, a feldolgozás a 7. cikk alapján történik. 6 (1) világít. c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges lehet. Ez lenne a helyzet, például ha a látogató sérült meg cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információkat át kell adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. d GDPR. Végezetül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének alapjául szolgálhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás cégünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében szükséges, \ t kivéve, ha az érintett érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait a személyes adatok védelmét igénylő érdekek felülmúlják. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat az európai jogalkotó kifejezetten említette. Úgy ítélte meg, hogy jogos érdeke feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (47. preambulumbekezdés, GDPR 47. preambulumbekezdés).

15. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik. A GDPR jogos érdeke, hogy üzleti tevékenységünket minden munkatársunk és részvényeseink jóléte érdekében végezzük.

16. A személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározására használt kritériumok a törvényes megőrzési időszak. Az említett időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

17. Személyes adatok biztosítása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok elmaradásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok nyújtását részben törvény írja elő (pl. Adózási szabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információkból) is származhat. Néha szükség lehet arra, hogy olyan szerződést kössenek, amelyet az érintett személyes adatokkal lát el, amelyet később feldolgoznunk kell. Az adatalany például köteles személyes adatokat adni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok be nem nyújtása azt eredményezné, hogy az adatalanymal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt a személyes adatokat az érintett nyújtja, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármely alkalmazottal.

18. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a külső adatvédelmi tisztviselők adatvédelmi irányítójahozta létre, amelyet a WBS-LAW médiajogi ügyvédjeivel együttműködve fejlesztettek ki .

Call Now Button